Stor karläggning av astma och allergier

I Västsverige startar en stor undersökning av hur många som är drabbade och lider av astma och allergi.

Det finns en stor variation i hur människor drabbas av dessa åkommor.

Forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin har skickat ut 30 000 brev och frågeformulär till slumpvis utvalda västsvenskar, för att göra den största inventeringen någonsin.

Jan Lötvall är professor vid avdelningen för invärtes medicin och han leder forskningen.