Fler fattiga barn i Västmanland

Stora klyftor, men antalet barn som lever i fattigdom ser inte ut att öka. Det är slutsatsen av rädda barnens årsrapport om barnfattigdomen i Sverige. Och Västmanland följer trenden med några oroväckande undantag.

Norberg, som tidigare varit en kommun med jämförelsevis låg barnfattigdom, var 2005 den kommun där antalet fattiga barn hade ökat mest sedan 2004. Men också i Fagersta hade antalet fattiga barn ökat. Det visar en undersökning som Rädda barnen gjort.

Rädda barnen har i sin undersökning tittat på hur många barn som lever i hushåll som innehar socialbidrag eller lever i ett hem där föräldrarnas inkomst inte täcker kostnaderna för både boende och baskonsumtion. Resultatet som Rädda barnen fick fram var att nära tolv och en halv procent av de svenska barnen levde i fattigdom 2005.

Och i särskilt utsatta kommuner var samma siffra över 31 procent. Trots att ingen kommun i Västmanland är i närheten av den siffran ser rädda barnens Magnus Toresand allvarligt på att flera västmanländska kommuner fortfarande har mellan 14-15 procent barnfattigdom.

- Det är en oerhört hög nivå sett ur ett svenskt perspektiv. Och där tycker jag ju att de kommunerna som ser de här siffrorna ska ta sig en funderare på, säger Magnus Toresand.