länet

Öppet hus på vårdcentralerna

25 vårdcentraler i Örebro län kommer att på lördag ha en öppet husdag. Temat för dagen är livsstil, hälsa och egenvård.

På alla öppna vårdcentraler kommer det att finnas sju stationer där personal kommer att sprida information om bland annat egenvård, tobaks-och alkoholprevention och stressjukdomar.

Dessutom kommer det anordas en så kallad nallemottagning där barn kan få sina nallar undersökta.