Södertälje

Snabbförmedling av lägenheter startar

Södertäljes kommunala bostadsbolag Telge Bostäder startade på tisdagen en ny tjänst för snabbförmedling av bostäder, på sin webbplats. Bolaget börjar att lägga ut lägenheter som har en mycket snabb inflyttningstid, en månad, och lägenheterna ligger bara ute på hemsidan i ett dygn.

De finns tillgängliga exempelvis om en tidigare hyresgäst flyttar ut med kort varsel.

Den nya tjänsten, som kallas Bostad bums, ska testas i tre månader.