Umeå

Grundskolan säger upp lärare

25 lärare har fått besked om uppsägning och ytterligare 15 kommer förmodligen att få samma besked senare. Anledningen är färre elever i grundskolan, medan antalet barn i förskolan ökar.

Minskat elevantal tvingar till uppsägningar också i år inom grundskolan i Umeå.

Igår fick 25 lärare besked om uppsägning, men det handlar om sammanlagt 40 lärare i år och ytterligare 30 nästa år. Det meddelar För- och grundskoleförvaltningen som förklarar det med att färre elever i grundskolan och ökat antal barn i förskolan tvingar Umeå kommun att anpassa verksamheten.

Umeåskolornas personalavdelning har letat efter lediga jobb inom kommunen för att se om de uppsagda kan jobba i andra verksamheter. I dagsläget finns inga såna lediga jobb att erbjuda.

Utöver de 40 övertaliga lärarna i år kan det behövas ytterligare uppsägningar när planeringen av höstterminens skolstart är fastlagd i maj, tror personalchefen för Umeås för- grundskolor Ewa Gustafsson.