odensbacken

Utökar servicen för arbetssökande

Närlärcentrum i Östernärke utökar nu servicen genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

I Odensbacken kommer Arbetsförmedlingen att ha en arbetsförmedlare på plats på Närlärcentrum en eftermiddag varannan vecka.

Odensbackens Närlärcentrum ska vara en mötesplats för alla, till exempel arbetssökande och företagare som söker ny personal. Det säger Magnus Lagergren, ordförande för Östernärke områdesnämnd.