Medborgarförslag

Vill asfaltera sträckan Stånga-Hemse

Den gamla järnvägssträckan mellan Stånga och Hemse skulle kunna asfalteras och göras till cykel- och gångväg. Det föreslår en Hemsebo i ett medborgarförslag till kommunen.

Det skulle också ge möjlighet för personer med rullstol att komma ut i stilla natur, utan bilar och stressade människor.

Underlaget på järnvägsbanken håller nog i hundra år till, men ser just nu hemsk ut med stora hål och stembumlingar, enligt förslagsställaren.