Sänkt hastighet vid Bottarvegården

Det blir en tillfällig hastighetssänkning i kurvan vid Bottarvegården i Vamlingbo i samband med några större publikevenemang på museigården.

Bottarvegården ligger vid väg 500 på sydligaste Gotland och länsstyrelsen tycker att det är motiverat att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen den 6 juni, 22 juli och 27 juli, eftersom det kommer att finnas många oskyddade trafikanter utmed vägen.