..men ingen sänkt hastighet i Havdhem

Det blir ingen hastighetssänkning på länsväg 142 i Havdhem. Ett par nyblivna fastighetsägare han ansökt hos länsstyrelsen om sänkt hastighet, efter två olyckor de senaste tio månaderna med nerkört staket och allvarliga personskador som följd.

Polisen på Gotland håller med eftersom trafikkontroller visat att många kört för fort.

Vägverket säger däremot nej och länsstyrelsen tycker i sitt beslut att vägen är rak och sikten god och att den nuvarande hastighetsbegränsningen är väl anpassad till förhållandena på sträckan.