VÄSTERVIK

Nya JO-anmälningar från anstalten i Västervik

Ytterligare anmälningar från Västerviksantalten utreds nu av Justitieombudsmannen, JO.

I den ena anmälan hävdar den intagne mannen att ett beslut, som innehöll känsliga uppgifter om honom, av misstag delgivits en annan intagen. I den andra anmälan hävdar mannen att han felaktigt nekats telefontillstånd för att ringa sina barn.

JO vill nu att Kriminalvården ska yttra sig över anmälningarna.