universitetssjukhuset

Färgindelning av patienter dröjer

Det nya sättet att sortera akutpatienterna på Universitetssjukhuset i Örebro har blivit försenat. Bland annat ska lokalerna byggas om först.

Från och med tisdagen skulle alla patienter ha fått en grundundersökning och sedan fått veta hur prioriterade de är genom att tilldelas en färg.

Men nu har förändringen skjutits upp till efter sommaren, bland annat för att lokalerna först ska byggas om så att det finns rum att göra grundundersökningarna i.

Samma sorteringssätt kommer att införas på akuterna i Karlskoga och Lindesberg under oktober månad.