Musikplats Stockholm, fredag 4 april:

Jazzstjärnan Torbjörn Zetterberg om satsningen på en popkarriär. Tobias Fröberg live i studion inför turnén i Europa och Nordamerika. Björn Skifs intervjuas under sin pågående turné som når Cirkus i Stockholm den 17 april.

utgörs denna vecka av Stefan Wermelin, Claes-Johan Larsson och Qina Hermansson.