Svenska och danska Posten slås ihop

Svenska Posten och Post Danmark presenterar i dag en avsiktsförklaring om att genomföra en fusion mellan bolagen. Syftet är att skapa en stark nordisk bas och säkra samhällsservicen. Detta presenterades vid en presskonferens i Stockholm för en stund sen. Enligt TT är fackförbundet Seko positivt till beskedet och tror att detta kommer att vara bra för medlemmarna.