Posten och Post Danmark slås ihop

Posten och Post Danmark presenterar i dag en avsiktsförklaring om att genomföra en fusion mellan bolagen. Syftet är att skapa en stark nordisk bas och säkra samhällsservicen.

Fackförbundet Seko är positivt till beskedet och tror att detta kommer att vara bra för medlemmarna. Näringsdepartementet, Danmarks Transportministerium och CVC Capital Partners har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samgående mellan Posten AB och Post Danmark. Motivet är att öka konkurrenskraften för att möta marknadens tilltagande utmaningar, heter det i ett pressmeddelande. Därmed säkras förutsättningarna att bibehålla en förstklassig brev- och paketförmedling och möjligheten att nå alla företag och hushåll även i framtiden, heter det.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka 45 miljarder och drygt 50 000 anställda. Vi blir svenska Postens vd Erik Ohlsson.

Svenska staten kommer att äga 60 procent av bolaget.

Moderbolaget kommer att vara svenskt och huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. Som en del av överenskommelsen kommer Posten att lämna en extra utdelning på 1 400 miljoner kronor till svenska staten. I övrigt balanseras ägarnas inflytande så att svenska staten har lika många röster som danska staten och CVC tillsammans, enligt pressmeddelandet./TT