SIDA-s NYTT REFORMPAKET FÖR BISTÅNDET

SIDA:s nye chef Anders Nordström presenterade idag ett nytt reformpaket för biståndet. Svenska biståndet ska fokuseras bättre och på färre områden. Nya landchefer ska införas ( så kallade Country Directors). Stärkt kontroll och uppföljning av biståndsmedel. Ökad samverkan med andra och civila biståndet ska koppla samman med försvars- och säkerhetspolitiken