Västra Götaland

Regionen sparar miljardöverskott

Västra Götalandsregionen sparar sitt överskott för 2007, på runt en miljard kronor, istället för att satsa pengarna på att förbättra vården.

Karin Engdahl (s) som är ledamot i regionstyrelsen anser att pengarna behövs bättre i framtiden än just nu:

- Under de närmaste åren bedöms man ha en lägre tillväxt av skatteunderlag, vilket troligen kommer leda till minskat ekonomiskt utrymme för oss. Och då tycker jag det är bra att vi under goda år kan spara pengar för att ha det under tider framöver då det är lite sämre.

Västra Götalandregionen har gått med överskott de senaste sex åren på grund av ökande skatteintäkter - de senaste tre åren i storleksordningen en miljard per år.

Pengarna har tidigare år till viss del använts till att förbättra pensionerna för anställda. Något som regionens revisorer nu satt stopp för.

Regionen ville också avsätta hälften av pengarna för vad man kallar framtida omstruktureringar - inte heller det var tillåtet, enligt revisorerna, och nu redovisar regionen istället pengarna som kort och gott överskott och hoppas i framtiden få använda pengarna som man vill.

Samtidigt sparar till exempel Skaraborgs Sjukhus i år 15 miljoner kronor, och på sina håll har sjukvården svårt att klara vårdgarantin.

Karin Engdahl förstår om sparandet sticker i ögonen, även om hon menar att brister i vården kan ha andra orsaker än att regionen sparar pengar.

- Det är klart att det är ett misslyckande att vi inte kan tillfredsställa de vårdbehov som är. Om vi hade använt den här miljarden till vården under 2007 så hade det kanske löst en del, men det hade kanske inte löst allt. Frågan om det är den här miljardens fel eller om det är något annat, säger Karin Engdahl.