Sigrid Flensburg

Sigrid Flensburg heter jag och jobbade länge med nyheter, sådär tjugo år.

Sen, för att inte korta alla tankar i huvudet till enochtrettio format, började jag göra reportage. Bas i Norrbotten med utblickar i Barentsområdet. Stort område med få människor men där varje möte kan vara ett möte med universum.