Göran Sommardal

Jag är en poesikritiker, som emellanåt recenserar film.

Poesin talar då det språk som aldrig upphör att påminna mig om hur mycket som går att säga men som ännu blivit osagt, precis det. Och filmen utmanar alltid min fåfänga att nagla fast min upplevelse med ord.  

Vart annat kvartal väljer jag Dagens dikt och dess uppläsare, vari inbegrips tre stycken månadens diktare, som i varsin vecka varsin månad själva får välja och läsa sex av sina dikter.

Som varande mitt andra rike ägnar jag en hel del av min tid åt Kina: litteratur, film, historia, politik. Att presentera, recensera och kritisera.