sandviken

Trots hård kritik - myggprojektet har inte skadats

Den senaste tiden har myggbekämpningen kring Nedre Dalälven kritiserats hårt. Men kritiken har inte skadat myggprojektet, tvärtom kan Nedre Dalälven bli center för myggbekämpning för hela landet. Det tror Carl-Ewert Ohlsson, (c) kommunalråd i Sandviken och kommunens företrädare för myggfrågor.

Myggbekämpningsprojektet kring Nedre Dalälven har fått hård kritik av Artdatabanken, som anser att kontrollen av bekämpningen är för dålig.

Det är ovisst om bekämpningsmedlet påverkar andra djur än stickmyggor och det är också okänt vad som händer med ekologin om en stor del av stickmyggorna dör, hävdar Artdatabanken.

Men projektets företrädare hävdar att myggmedlet är ofarligt i den dos som används.

Men det finns en politisk oenighet i Sandviken

Miljöpartiet har konsekvent sagt nej och vänsterpartiet har visserligen röstat ja men är tveksamma till bekämpningen.

Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommuns företrädare för myggfrågor har inga tveksamheter.

– Det är viktigt för området och det är viktigt för den tillväxt som finns i området och det här preparatet som används är det bästa preparat som finns och hotar ingen annan insekt än stickmyggor, hävdar Carl-Ewert Ohlsson.