västerås

Centrallasarettet kritiseras

Socialstyrelsen kristiserar Centrallasarettet i Västerås efter en händelse i somras då man lät en AT-läkare undersöka en pojke som fått en allvarlig skallskada. Pojken borde enligt socialstyrelsen också ha undersökts av en jourhavande kirurg. Den 14-årige pojken är nu allvarligt hjärnskadad.

Det hela började med en tur på rullskridskor och slutade med grava hjärnskador och vård i respirator.

Det var en 14-årig pojke, som i början av juli 2007 slog i bakhuvudet när han körde omkull på rullskridskor. Sent på kvällen kom han in till akuten i Västerås, han kräktes och hade tappat medvetandet. Pojken lades in för observation på barnkliniken, men man gjorde ingen datortomografiundersökning.

Strax efter att han kommit till barnavdelningen bedömde man att pojkens medvetandegrad hade sänkts ännu mer, men trots det togs ingen kontakt med läkare. Ytterligare en timme senare gick pojken inte att väcka, och hans andning försämrades. Först då larmades kirurgjouren och man gjorde en akut datortomografi.

Man konstaterade då att 14-åringen hade en skallfraktur och blödningar i hjärnan. Den 14-årige pojken är nu allvarligt hjärnskadad. Efter händelsen anmälde Kirurgkliniken och Barn- och ungdomskliniken vid Centrallasarettet i Västerås sig själva till Socialstyrelsen i en så kallad Lex Maria-anmälan.

Socialstyrelsen kritiserar att pojken inte undersöktes av en jourhavande kirurg, utan bara av en AT-läkare. Enligt de rutiner som redan finns borde pojkens symptom lett till en akut röntgenundersökning och mer frekvent övervakning än vad som genomfördes.

Socialstyrelsen kräver nu att Centrallasarettet lämnar en redovisning för vilka åtgärder man vidtagit och kommer att vidta efter det inträffade. Senast den 19 maj ska redovisningen vara hos Socialstyrelsen.