Jönköping

Naturreservatet på Rosenlund växer

Länsstyrelsen har bestämt att Naturreservatet Rosenlunds bankar ska bli mer än dubbelt så stort som det är idag.

Orsaken är att Rosenlunds bankar ska skyddas, eftersom sandbankarna är en av Sveriges mest kända istidsavlagringar och ett mycket karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Det nya Naturreservatet blir på 37 hektar