KATRINEHOLM

Romska barn ska få extra stöd

Arbetet med att ge den romska gruppen i Katrineholm särskilt familjestöd kommer att fortsätta. Det står klart sedan länsstyrelsen anslagit ytterligare 90 000 kronor till det arbete, som inleddes förra året, mellan socialförvaltningen, SFI och den romska kulturföreningen Romano Merako.

Pengarna går till stor del till att informera och diskutera barns rättigheter och behov och föräldrarollen. Enligt socialförvaltningen i Katrinholm finns det behov av att bygga upp de romska barnens och ungdomarna självkänsla, så att de utvecklar en trygg romsk identitet.

I Katrineholm finns en grupp på runt 300 romer från forna Jugoslavien  med - som kommunen ser det - omfattande behov av familjestöd.