Svält minskar biverkningar

Att fasta före cellgiftsbehandling kan minska biverkningarna. Det visar en ny amerikansk studie.

Illamående och håravfall är vanliga biverkningar och problemen beror på att cellgifterna inte bara slår mot cancercellerna, utan även angriper kroppens friska celler.

Enligt en ny studie så kan kortvarig svält eller fasta innan cellgiftsbehandlingen stärka kroppens egna celler, men lämna cancercellerna sårbara.

Cancerforskare har i årtionden försökt hitta metoder att styra cellgiftsbehandlingar så att de angriper just cancercellerna, och inte resten av kroppen. Och forskare vid University of California i Los Angeles kan ha hittat ett sätt.

Tester på möss
Forskarna lät en grupp möss fasta i två dagar, och gav dem sedan mycket höga doser av ett cellgift. En kontrollgrupp av möss, som fått äta normalt, fick samma doser.

De utsvultna mössen klarade sig märkbart bättre. De visade få spår av biverkninar, och återfick snart den vikt de tappat under fastan.

Bland mössen som fått äta normalt däremot dog nästan hälften, och de överlevande visade tydliga tecken på svåra biverkningar, bland annat håravfall och rörelseproblem.

Goda resultat på människoceller
Provrörstester med mänskliga celler visade liknande resultat. Mänskliga nervceller, som fått lite näring hade större motståndskraft mot cellgifterna. Cancerceller klarade sig däremot dåligt.

Gunilla Enblad, professor i onkologi och verksamhetschef på canceravdelningen på akademiska sjukhuset i uppsala, tycker att resultaten är spännande:

Ändå viktigt att äta ordentligt
Det kommer troligtvis inte att bli aktuellt att låta cancerpatienter svälta innan cellgiftsbehandlingar. Snarare är det viktigt att få i sig ordentligt med mat, så att man orkar med de krävande behandlingarna. Mycket mer forskning behövs, men kanske kan man i framtiden ta fram läkemedel som efterliknar effekterna av en tillfällig svält, säger Gunilla Enblad.

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se