Swedags får undersöka för gasledning

Företaget Swedegas, som planerar en naturgasledning från Norge till Väröhalvön, har fått regeringens tillstånd att utföra kompletterande bottenundersökningar utmed västkusten från Lysekil till Varberg.

De mer detaljerade undersökningarna ingår som en del av den vattendom Swedegas senare ska ansöka om.

Av de 18 remissinstanster som yttrat sig är det bara Varbergs kommun som är negativ till bottenundersökningen.