skutskär

Massafabrikens spillvärme blir elkraft

I Skutskär kommer pappersfabriken spara både pengar och på miljön när spillvärmen ska återvinnas. Med hjälp av ny teknik kan värme från Stora Ensos massabruk i Skutskär omvandlas till elkraft. Anäggningen förväntas tas i bruk senare i år och Stora Enso får då tillgång till över 4000 fria megawattimmar per år.