Slarvade med sjukjournaler

En läkare som som tidigare har arbetat i Laholm får kritik från Socialstyrelsen för sitt sätt att hantera journaler.

Läkaren från Skåne har på flera arbetsplatser låtit bli att signera anteckningar i journaler och också för att inte ha fört journal för vissa besök. När läkaren slutade att jobba på vårdcentralen i Laholm efterlämnade han 450 osignerade journalanteckningar.

Socialstyrelsen som granskat läkarens bristande journaler, har kommit fram till att ingen patient kommit till skada på grund av hans agerande.