Karlstad

Teracom flyttar sin kontorsverksamhet

Medieoperatören Teracom kommer att lägga ner sin administrativa enhet med åtta anställda i Karlstad.
Vad som ska hända med de åtta kontorsanställda är ännu inte klart eftersom förhandlingar nu ska inledas.

I det omfattande rationaliseringsarbetet där 60 anställda ska sägas upp, kommer även lokalkontoren i Malmö, Mölndal och Luleå att avvecklas och verksamheten ska koncentreras till Stockholm och Sundsvall.
Service och driftsorganisationen i Karlstad kommer inte att beröras alls, säger komunikationsdirektören Lennart Ivarsson, utan serviceorganisationen kommer även fortsättningsvis att finnas i hela landet, i samma områden som idag.