Laholm

Trendbrott för Osbecksgymnasie

Även i år är det fler elever i årskurs nio i Laholm som i första hand vill studera vidare på gymnasieskolor utanför kommunen.

Trots att fler än hälften väljer att studera på gymnasier på andra orter tycker barn- och utbildningsnämndens ordförande,  Kent- Arne Andersson (c) att det i år ser betydligt ljusare ut, och att det är ett trendbrott.

För ett år sedan var det 39% av niorna i  Laholm som hade Osbecksgymnasiet som förstahandsval. I år är det  44 procent av eleverna som väljer kommunens gymnasieskola. Utöver det finns ett tiotal försthandssökande från Båstad som gör att den nedåtgående trenden tycks bruten.

Flera av de elever som i höstas påbörjade sina studier i Halmstad valde också att flytta sina studier till Laholm efter någon månad. Det ledde till att  minst hälften av kommunens elever hamnade på Osbecksgymnasiet.