Västernorrland

Motion på recept

Nu ökar möjligheten att ordinera fysisk aktivitet vid fler sjukdomstillstånd.

Den första april kommer en ny upplaga av uppslagsverket FYSS och den innehåller totalt ett trettiotal sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet kan användas i både förebyggande och behandlande syfte.

Möjligheten att få motion ordinerat av sin doktor har funnits tidigare, nytt för i år och nytt för den nya upplagan av FYSS är färsk forskning som visar positiva samband mellan fysisk aktivitet och sjukdomstillstånd som inte funnits med i uppslagsverket tidigare. Dessa är bl.a. stress, demens, ångest, schizofreni, metabola syndromet och depression.

Reporter Therés Bylund
theres.bylund@sr.se