Landshövdingen: "Värmland bra på arbetet att nå miljömålen"

Värmlands landshövding Eva Eriksson ingår i det miljömålsråd som igår överlämnade en rapport till regeringen.
Rådets ståndpunkt är att nio av Sveriges sexton mål inom miljöarbetet inte kommer att uppnås.

Värmland är dock bättre på att nå tre av målen, men det är ändå samhällsutvecklingen som bör vändas mot ett miljömässigare håll, säger Eva Eriksson.
Av de sexton miljömålen så är de viktigaste, en begränsad klimatförändring, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfrimiljö, och ett skyddande ozonskikt mot solens strålar.
Men av de här fem stora målen verkar det bara vara målet för det skyddande ozonskiktet som kan nås. 
Av de mål som finns uppställda för att vi ska ha en ren och levande natur med de växter och djur som idag finns och även spara de unika miljöer som vi har, så går det dåligt för ”ett rikt växt och djurliv”, ” levande skogar ”, ”övergödning” och ”hav i balans”.
I Värmland går miljöarbetet bättre än i landet i stort enligt landshövding Eva Eriksson. Här är vi bättre på att nå målen med frisk luft, övergödning och god bebyggd miljö, men sämre vad gäller det skyddande ozonskiktet.