Gammalt och nytt i arkiven

Ombyggda lokaler och gamla dokument, det visade länets Arkivcentrum upp under tisdagen när de hade öppet hus.

- Det känns rätt naturligt att man tar historien som en del av sig framtid och att ett kulturarv vill man bevara och ta med sig till nästa generation, svara Arkivcentrums Ingrid Neil på frågan om varför gamla dokument är så viktiga att bevara.  

I Arkivcentrumet i Dalarna så möttes under tisdagen gammalt och nytt. Bland arkiven så finns gamla dokument från företag, från kommunen och från Dalarnas Folkrörelsearkiv, men förutom det så vill man även visa upp sina nyligen ombyggda lokaler.  
– Vi har byggt en föreläsningssal, där vi tänkt oss föreläsningar av olika sorter och där man också kan hyra in sig som förening. Vi hoppas på att bygga upp mycket publik verksamhet.

Arkivcentrum är en ekonomisk förening som funnits sedan 2006 och där syftet är att främja forskning och att förvara och vårda arkivalier. Genom att ha öppet hus hoppas man på att locka allmänheten att komma och titta, men kanske främst representanter från företag som i framtiden kan tänka sig använda arkivcentrumet. Men Ingrid Neil säger att centrumet har ganska många besökare även när det inte är öppet hus.
– Det är mycket lokalhistorisk forskning, mycket personhistoria och många är intresserade av de bostäder som de har köpt och vill leta reda på.