"Svensk alliansfrihet ett tomt skal"

Neutraliteten är sedan flera år slopad i den svenska säkerhets- och utrikespolitiken och alliansfrihet är det ledord som finns kvar. Men enligt Ove Bring, professor i internationell rätt, är talet om alliansfrihet mest ett tomt skal.

– Vi är med i den politiska alliansen EU och vi är med i den politiska alliansen FN, båda dessa allianser har militära inslag om det sker fredsoperationer. Det enda som är kvar i alliansfriheten är att vi icke formellt är medlemmar av Nato.

Bring, som just skrivit en bok om Neutralitetens uppgång och fall, pekar också på att vi ställer upp i olika fredsbevarade insatser där vi ibland tar ställning för en sida och att insatserna ofta leds av Nato som vi dessutom övar mycket med.

Det stora argumentet för att fortsatt alliansfrihet betyder något, att Natoländerna lovar att ställa upp för varandra vid exempelvis ett anfall, ger inte Bring så mycket för, då länderna kan välja olika medel: militära, ekonomiska, politiska eller handelspolitiska.

– Varje Natoland kan välja sitt sätt och sina resurser för att ställa upp till försvar för någon annan.

Så för Sverige skulle det inte göra någon skillnad om vi var med i Nato eller inte om det skulle bli en spänning eller krig?

– Mycket liten skillnad, jag är inte säker på att jag kan se någon skillnad alls. Både FN-systemet och EU-systemet gör att vi kan ställa upp med militära, ekonomiska eller politiska medel, med de resurser som vi har och som passar oss.

– Det som kan hända inom Nato med en för alla, alla för en, artikel fem. Det kan också hända inom EU i dag, säger Ove Bring.

Dessutom glömmer svenska politiker och väljare att Nato förändrats rejält de senaste åren, att det allt mindre är en USA-ledd försvarsallians, menar Ove Bring.

– Numera är det ungefär som FN och EU, en kollektiv säkerhetsorganisation som har ambitioner att främja fred och säkerhet, och demokrati och mänskliga rättigheter, globalt.

– Nato är inte längre en västorganisation. Vi har tio nya medlemmar som tillhör Östeuropa, hela organisationen har glidit geografiskt österut, det är inte en USA-styrd organisation längre, säger professor Ove Bring. 

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se