Umeå

Umeåforskare tveksam till vägpaket

Umeåforskare är kritisk till uppgörelsen om en ringled kring Umeå. Bertil Forsberg, docent i yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet, säger att erfarenheten av att bygga nya trafikleder är att de bidrar till att generera mer trafik.

Bertil Forsberg, docent i yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet, har bland annat analyserat de mätresultat som Umeå kommun mätt upp längs Västra Esplanaden och i centrala stan. Han, tillsammans med andra forskare, varnar för en ökad dödlighet på 30 till 40 procent på grund av den dåliga luften, och att fler insjuknar i astma och hjärtinfarkter.

Fem partier är beredd att satsa ytterligare 250 miljoner för att få igång ett bygge av en ringled runt Umeå, något som skulle kunna få bort den tunga trafiken och göra luften bättre i centrum

Trafikleder ger mer trafik
Bertil Forsberg säger att erfarenheten av att bygga nya trafikleder är att de bidrar till att generera mer trafik. Det går snabbt att ta sig fram någon annanstans, och fler väljer att ta bilen för att transportera sig från bostaden till jobbet.

Frågan är akut, men trots allvaret, så köper inte Bertil Forsberg kommunens argument om att en ringled är en av de åtgärder som märkbart skulle förbättra luften. I det sjuttonpunkters program som kommunen beslutat om för att förbättra luften i Umeå, finns också mål om att öka kollektivtrafiken och att få fler att cykla, men det räcker inte tycker Bertil Forsberg.

– Jag tror mer på ekonomiska styrmedel som vägavgifter, parkeringsavgifter och att underlätta miljövänliga transporter till exempel som att ta sig fram per cykel, man gör alldeles för lite i Umeå och i andra städer.