Fallet Louise

Louise pappa kommer inte att släppas fri

I tidigare läkarutlåtande har läkare ansett att mannen är frisk, men länsrätten i Kronoberg har nu tagit beslutet om att pappan även fortsättningsvis ska få sluten psykiatrisk vård.

Flickan Louise levde i misär med sin pappa i Vetlanda flera år, och pappan dömdes 2006 till vård för sexuella övergrepp som han utsatt dottern för under flera års tid. Han har dömts till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsrätt och han vårdas idag på St Sigfrids sjukhus i Växjö, men läkare har ifrågasatt om mannen verkligen är psykiskt sjuk. Pappan har ansökt om att få släppas fri, men nu avslår Länsrätten i Kronoberg hans ansökan och vården kommer att fortsätta.

Under tiden som han vårdas fortsätter pappan att ha vårdnaden om sin dotter. Beslutet av vetlanda socialnämnd har väckt starka reaktioner och flera personer har anmält kommunen till Justitieombudsmannen, JO.

Men ett vårdnadsbeslut påverkar inte Louise som står under LVU, lagen om vård av unga. Hon fyller 18 år i höst är familjehemsplacerad och det innebär att pappa n inte har eller kommer få någon formell makt över henne.