Experter undersöker skadad vägbana

Vinterns stora skador på E4:an längs norra norrlandskusten ska undersökas av experter. I april kommer tre av landets främsta experter till Vägverket region norr.

I länet är det ett par sträckor vid Nordmaling och ett par delsträckor norr om Hörnefors samt några delsträckor norr om Skellefteå som ska undersökas. Prover ska tas i vägbanan som kommer att analyseras.

Problemen är till exempel extrema spårbundenhet på sträckor med mitträcke som tillsammans med vatten sliter vägbeläggningen hårt.

Vägverket region norr har efter kontroll av E4:an genom Norr- och Västerbotten bestämt att i april ta hjälp av landets tre bästa experter och försöka få fram varför har skadorna uppkommit och blivt så stora just i år. Men de ska också komma med förslag hur vägskadorna kan minimeras.