Hallandsås

Åter rättegång om Hallandsåsen

På tisdagsförmiddagen inleddes rättegången om de snart fem år gamla utsläppen från tunnelbygget genom Hallandsåsen. Det gäller det utsläppen av cement och bentonitlera i Lyabäcken på åsen i samband med en provborrning sommaren 2003.

Banverkets före detta projektchef Christer Möller och tunnelentreprenören Skanska-Vincis före detta projektdirektör Stig Eriksson står åtalade för vållande till miljöstörning.

Åklagare Ingvar Wennersten är övertygad om att han kan få dem fällda.

– När det händer saker några veckor innan det stora utsläppet, som indikerar att något inte stämmer, och man gör inte någonting trots dessa varningssignaler. Sedan inträffar det stora utsläppet, säger åklagare Ingvar Wennersten.

Men varken Banverket eller deras entreprenör Skanska-Vinci anser att de gjort sig skylidga till något brott.

Banverkets chefjurist Charlotta Lindmark anser att Banverket har tagit sitt ansvar. Rättegången kommer att pågå i cirka två veckor och ett fyrtiotal vittnen ska höras.

Rättegången kommer att pågå i cirka två veckor och ett fyrtiotal vittnen ska höras.