Storuman

Maktskiftet i Storuman inleds

Idag inleds processen med att den ny majoritet i kommunpolitiken i Storuman ska ta över nämnder och styrelser.

Det börjar med att kommunstyrelsens arbetsutskott idag diskuterar förslaget från de nya samarbetspartierna Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och nybildade Kommunlistan som nu tar över.

Statsvetaren Anders Lidström säger att det är väldigt ovanligt att man tillsätter en ny kommunstyrelse och nämnder mitt i en mandatperiod.

Det nya samarbetet i kommunen innebär att majoriteten i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder förändras. Därför föreslår nu de tre partierna att alla förtroendeuppdrag ska återtas. Anders Lidström säger att det är första steget inför ett omval.

Om förslaget går igenom i kommunstyrelsens arbetsutskott, blir ett omval aktuellt vid fullmäktiges sammanträde den 29 april.