Östra Göinge

Lärare tejpade elevs hand

Färe Montessoriskola i Östra Göinge har blivit anmält till Skolverket efter att en av eleverna bland annat fått sina fingrar ihoptejpade kring en matkniv när eleven inte ville äta upp maten.

Händelsen med tejpen inträffade den 28 februari då en av lärarna på skolan alltså tejpade ihop elvens tumme och pekfinger kring en matkniv för att eleven skulle äta upp sin mat.

Dagen efter fick skolledningen kännedom om händelse och hade därför ett möte med föräldrarna där det framkom att eleven även utöver händelsen med tejpen mådde dåligt under skoltid, något som rektorn Jocke Bengtsson och hans kolleger inte hade någon vetskap om.

En tid efter mötet valde föräldrarna att låta sitt barn gå på en annan skola vilket också har inneburit att skolan inte har kunnat ge eleven något extra stöd.