Svenska och danska posten går samman

Svenska och danska posten går ihop. Före nyår skapas en ny nordisk postgigant med 54 000 anställda och 45 miljarder kronor i omsättning. Sverige kommer att äga nästan 60 procent av den nya svensk-danska posten som får sitt huvudkontor i Stockholm och dansk ordförande och svensk vd, säger näringsminister Maud Olofsson.

– De viktigaste argumenten är att vi vill säkra postservicen för våra medborgare, både i Danmark och i Sverige. Vi har ju kunder som agerar på en global marknad på ett helt annat sätt idag än tidigare.

– Våra privatpersoner, våra företag, de köper saker från hela världen och de säljer till hela världen och då måste vi också kunna garantera att det finns en bra service och en postdistribution som fungerar väl och då behöver vi också starka partners.

Varför kunde inte Posten fortsätta ensam då?

– Sverige ligger ganska långt ifrån många utav de starka marknaderna. Svenska Posten är ett förhållandevis litet företag och ska man teckna avtal med viktiga partners så behöver man vara tillräckligt stor och vara intressant och det är det som vi har fått uppleva från båda de här sidorna att ett samgående ökar möjligheterna för oss att ha viktiga partners som kan hjälpa oss att nå ut i hela världen.

Fanns det fler partners inblandade i diskussionerna?

– Vi har bara förhandlat med danska Posten.

Kan det bli fler i framtiden?

– Vi tar en i taget.

Ja, överraskande var ordet som väl beskriver dagens affär, så överraskande att postanställda runt om i landet först trodde det var ett aprilskämt. Och få trodde väl att Posten skulle kunna ingå i affärer efter en besvärlig resa under många år, men sedan några år tillbaka går Posten med vinst efter kraftiga rationaliseringar.

Post Danmark har hunnit lite längre. Bolaget är redan börsnoterat och har ett rikskapitalbolag som storägare, 22 procent. CVC Capital är en gigant som förvaltar en investeringsportfölj värderad till över 500 miljarder kronor och som brukar stanna i ett bolag upp till fem år innan aktierna säljs vidare.

Det nya bolaget blir en gigant med skandinaviska mått mätt, 45 miljarder kronor i omsättning, 54 000 anställda och en vinst på 3,1 miljarder kronor idag. Sverige äger knappt 60 procent, Danmark knappt 40 procent och de danska anställda äger tre procent i det nya bolaget.

Med europeiska mått mätt blir det en mellanstor spelare, tyska giganter lurar runt hörnet och konkurrensen är knivskarp särskilt på logistiksidan, men där finns också den framtida tillväxten. Brevskrivandet minskar ju hela tiden, men frimärkena blir kvar, både svenska och danska.

Och Fritz Schur som är vd i Post Danmark idag blir styrelseordförande i det nya bolaget som ska finnas på plats före årsskiftet.

– För mig är också det väsentligaste att vi står i en globaliserad värld. Vi står med en, det måste man ju komma ihåg, att en väsentlig produkt för dessa postbolag är brevprodukten.

– Vi vet alla hur många mails vi får så det är absolut väsentligt att säkra att det nya bolaget blir så konkurrenskraftigt som möjligt och denna konkurrenskraft får vi bättre gemensamt än genom att vara två bolag.

Är det så att konkurrensen känns hårdare och närmare i Danmark med tanke på det två tyska giganterna?

Nej, det är samma konkurrens på en rad produkter i både Danmark och Sverige. Det som är skillnaden det är att Post Danmark har monopol på brev under 50 gram men det monopolet kommer att upphöra, som jag har berättat, säger Fritz Schur.

Ägarna har i sin avsiktsförklaring sagt att möjligheten till en börsintroduktion ska ses över inom tre till fem år.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se