Uddevalla

Bakläxa för beslut om privatisering av barnomsorg

Uddevalla kommuns beslut i oktober att privatisera delar av barnomsorgen och lägga ut den på entreprenörsföretag är olagligt. Det kom länsrättan fram till i en dom igår och upphäver Uddevallas privatiseringsbeslut.

Det är på rättsligt formella grunder som länsrätten konstaterar att beslutet i Uddevalla kommunfullmäktige i oktober 2007 strider mot kommunallagens bestämmelser om hur viktiga ärenden ska beredas. Det mycket omstridda beslutet att privatisera delar av barnomsorgen i Uddevalla kommun har överklagats av två socialdemokratiska politiker, som nu får medhåll av länsrätten. Barn- och utbildningsnämnden fick inte möjlighet att yttra sig, sedan en konsekvensanalys av privatiseringen gjorts. Detta beredningskrav får inte frångås, säger länsrätten och upphäver därmed kommunfullmäktiges beslut från den 10 oktober i fjol. Länsrätten är en rent administrativ förvaltningsdomstol och får inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller fatta något annat beslut i dess ställe. Bara avvisa ett överklagande av ett beslut eller, om den klagande får rätt, upphäva det överklagade beslutet, som därmed ogiltigförklaras. Räkna med att den borgerliga majoriteten i Uddevalla överklagar länsrättens beslut till kammarrätten. Den omstridda barnomsorgsfrågan i Uddevalla går vidare.