Folkhälsoministern

Besviken på arbetet med utsatta barn

Socialtjänstens insatser för utsatta barn ska kvalitetssäkras. Det säger idag folkhälsominister Maria Larsson som är besviken över de brister som presenteras i länsstyrelsernas tillsynsrapport om hur utsatta barn tas om hand.

Rapporten ger skrämmande bilder av hur barnärenden nedprioriteras av socialtjänsterna.

”En liten pojke berättade för skolsköterskan om att han blev slagen hemma och antydde att pappan slog honom med livrem. Skolan gjorde anmälan till socialtjänsten som efter ett par veckor fortfarande inte hade vidtagit några åtgärder. Då hittades pojken utomhus. Hans pappa hade tagit stryptag på honom och nu vågade han inte gå hem.”

Det här är bara ett exempel på hur socialtjänsten i många kommuner nedprioriterat barnärenden, och ibland väntar i flera månader innan man behandlar en anmälan. Enligt rapporten är det i hög grad barnens bostadsort som bestämmer vilket stöd utsatta barn kan få av socialtjänsten.

Vissa kommuner utreder fyra av fem anmälningar, på andra håll bara en av fem anmälningar.

Folkhälsominister Maria Larsson är missnöjd, både med den bristande tillsynen av länsstyrelserna och med att så lite kunskap finns om barn som far illa.

– Jag är besviken att inte mer har gjorts tidigare. Att så lite av statistiskt material har tagits fram så att vi inte ens har kunskap om hur många barn som far illa i Sverige.

– Nu försöker jag åtgärda det och sätta effektiva åtgärder igång, både när det gäller statistikinhämtande och lagstiftning som kan skärpa barnens rätt till en säker och trygg uppväxt. Inte minst när det gäller tillsynsverksamheten, för länsstyrelsen är ju tillsynsmyndighet och de har haft ett specialuppdrag men de får inte släppa det utan tillsynsansvaret måste ligga kvar.

Handlar det här om några månader eller flera år?

– Det här är naturligtvis ett arbete som tar något år att sjösätta innan vi kan kvalitetssäkra socialtjänsten överallt i landet.

– Jag vill göra allt jag kan för att snabba på, för att få så säker behandling som möjligt av barn som far illa, de finns i en utsatt situation, säger Maria Larsson folkhälsominister. 

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se