Vetlanda

Sexåringar får vara på dagis istället för fritids

Dom sexåringar i Vetlanda kommun som börjar förskoleklass till hösten får vara på dagis istället för fritids när dom slutar skolan.

Anledningen är att trycket är för hårt på fritidshemmen och det finns helt enkelt inte plats för sexåringarna.

Kommunen tänker nu erbjuda alla föräldrar som vill, att få behålla den plats som deras barn redan har på dagis under förutsättning att barnen själva kan gå till och från skolan på egen hand.