Uppland

Inga förändringar i Uppland med dansksvensk post

Svenska Postens och Post Danmarks sammanslagning kommer inte få några konsekvenser regionalt i Uppland. Det meddelar Postens presstjänst.

I dag sköts postdistributionen av dotterbolaget Posten meddelande och det kommer att finnas kvar även i fortsättningen, men då under namnet Post Sverige.

Det är främst inom koncernernas IT och administration i Stockholm och Köpenhamn, som besparingar kan komma att göras.