Matilda ska sprängas

Det gamla vindkraftverket Matilda på Näsudden ska rivas och det ska ske med hjälp av sprängning, meddelar Vattenfall.

Ett danskt företag med falanger i Skåne, NKR rivning, har fått uppdraget att ta ner vindkraftverket före 1 juli.

På samma plats kommer ett nytt vindkraftverk att uppföras.

Matilda har under sina 61 469 levnadstimmar levererat 62,4 Gwh, vilket är världsrekord.

I februari sprängdes Matildas tyska syster, Aeolus 2.