Våldsbrott

Statistiken kan tolkas på olika sätt

Igår måndag kom statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att den gotländska polisen klarar upp 14 procent av alla våldsbrott.

Av alla fall av våldsbrott som anmäldes till polisen förra året var det alltså 14 procent av fallen där någon dömdes i domstol.

Med det är man inte bäst i landet, men inte heller sämst.

Det innebär att om man utför ett våldsbrott, har man ungefär 85 procent chans att klara sig.

På Gotland har de senaste fem åren i snitt 16 procent av våldsbrotten klarats upp, lite fler än vad som klarats upp i snitt i hela landet.

Våldsbrotten det kan handla om är till exempel misshandel och sexualbrott, men också olaga hot och kvinnokräkningsbrott.

Magnus Frank tycker att 16 procent uppklarade brott låter väldigt lågt, men tillägger att man kan alltid tolka statistiken på olika sätt.