Var Rädd Om Ditt (Musik)Öra!

Örat är det sinnesorgan som fångar upp och detekterar ljud som till exempel musik.
Människan har liksom övriga däggdjur två öron vilket underlättar positionsbestämmningen av ljudet och ökar förmågan att hålla balansen.
Decibel (dB) är ett logaritmiskt mått som brukar användas för att ange och mäta signal- och ljudnivå.
Ett normalt samtal brukar ha en ljudstyrkenivå inom 60 till 70 dB.
En brittisk undersökning visade nyligen att 2 av 3 personer spelar sin musik över 85 dB och riskerar därmed att få bestående hörselskador.
Med andra ord, var noggrann med hur högt du lyssnar på Musikörat för att inte skada dina öron!