Uppsala

Studentkåren kräver trygghet för doktorander

Doktorandnämnden i Uppsala vill att universitetet ska ge samtliga doktorander en doktorandtjänst så att fler doktorander slipper stå utanför samhällets sociala trygghetssytem.

-Karriärvägen i akademien ska vara lika god och trygg som en karriärväg ut i näringslivet. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda goda villkor för alla studenter, säger Mattias Wiggberg, ordförande för Uppsala Studentkårs doktorandnämnd.

Idag lever ungefär hälften av Uppsala universitets doktorander på stipendier och hälften är anställda i en doktorandtjänst. Doktorandnämnden vill att samtliga doktorander ska ha anställningar vid univeristet och pekar på Linköpings universitet. Där hoppas man nämligen kunna erbjuda alla doktorander en doktorandtjänst inom några år.

På Uppsala Universitet är man idag lite tveksamma till doktorandnämndens förslag. Ett system med anställda doktorander skulle kosta mycket pengar och resultera i färre doktorandtjänster.

-Det vanligaste är att man erbjuder ett så kallat utbildningsbidrag som man har under två år innan man får en tvåårig doktorandtjänst. Det säger professor Ulf Pettersson, vice rektor för medicinska och farmaceutiska fakulteterna, som tycker utbildningsbidrag är en bra finansieringslösning.