ESKILSTUNA

Omhändetagna barn följs upp dåligt

Var femte kommun får kritik för stora brister med familjevård.  
I Eskilstuna finns ungefär 160 barn placerade i familjehem och det är bland annat bristen på uppföljning efter placeringen av barnen som kritiseras.

Annika Möller är enhetschef på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun.

– Med den mängd ärenden som vi har i Eskilstuna kommun så har vi inte haft resurser att göra ett gediget uppföljningsarbete i varje enskilt fall, säger hon.

Sedan två månader tillbaka har Eskilstuna börjat använda metoden BBIC. Det står för barnens behov i centrum och är utgångspunkten när familjer ska utredas, ett system som funnits i Nyköping sedan 2005.

Annika Möller tycker att hon redan märkt av ett förbättrat utredningsarbete.

– Min förhoppning och erfarenhet från kommuner som använder BBIC är att det blir tydligare för alla parter, för barnet, varför jag är placerad, vad krävs för att jag ska kunna flytta hem. Det är tydligare för föräldern, varför bor mitt barn inte hemma, vad är det jag behöver förändra och vad är min roll under placeringen. Och för familjehemmet, vad är vårt uppdrag?, säger hon.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se