Fortfarande problem med oseriösa hantverkare

Idag redovisade Park och naturförvaltningen, polisen och skatteverket sin erfarenheter av oseriösa och kringresande hantverkare.

I flera år har Göteborg haft problem med oseriösa kringresande hantverkare som olovligen nyttjat stadens mark för uppställning av lastbilar och husvagnar. Vidare har det varit problem med nedskräpning och dumpning av byggavfall.