KALMAR

Krigsbarns barn får ärva Kalmarman

Sönerna till ett krigsbarn från Finland får dela på arvet efter en man i Kalmar.

Kammarkollegiet har beslutat att hela arvet på nära 305 000 kronor ska gå till sönerna. I annat fall hade pengarna gått till Allmänna arvsfonden.

Den avlidne var son i familjen som tog hand om den finske pojken under kriget. En av hans söner som nu får ärva bor i Kalmartrakten, den andra på Ekerö.